Keolis Busslink

Keolis Busslink Brochure


I samband med att Keolis blev 100% ägare av Busslink, ville man informera om samgåendet med en 8 sidig broschyr som skulle inbladas i personaltidningen ”Vi på Busslink”. Jag fick ta fram formen på denna broschyr på uppdrag av Redaktörerna.

Stadium DR Members

Stadium DR Members Finland


På uppdrag av Stadium skapade jag denna 8 sidiga broschyr som gick till Stadium Members i finland.

Stadium Jyväskylä

Stadium Öppningsbilaga Jyväskylä


Det var Grand Opening i Finland och jag fick göra denna öppningsbilaga på uppdrag av Stadium.

Fortum

Fortum DNF 08
Broschyr för Fortum som gick med som bilaga i Campus #4 08.