Keolis Busslink

Keolis Busslink Brochure


I samband med att Keolis blev 100% ägare av Busslink, ville man informera om samgåendet med en 8 sidig broschyr som skulle inbladas i personaltidningen ”Vi på Busslink”. Jag fick ta fram formen på denna broschyr på uppdrag av Redaktörerna.

Vadeco Web

Vadeco WebDesign av webbplats för Vadeco Fashion AB.

Adimex DR

Vadeco Adimex DR


På uppdrag av Vadeco formgav jag ett DR-utskick för deras Adimex sortiment..

Pingvino

Pingvino Illustration


Illustration i Jungle nr 2, Finland & Danmark 2008.

Computertalk

ComputerTalk Illustration


Illustration till Jungle nr 2, 2008.

CV Trash

CV Trash Illustration


Illustration i Jungle nr 1, Fiinland och Danmark, 2008.

Career Anxiety

Career Anxiety Illustration


Illustration till Jungle nr 1 Finland och Danmark, 2008. Artikel om ångest på jobbet.

Gay i Skolan

Gay i Skolan Illustration


Illustration till artikel om att gå i skolan och vara homosexuell. Gick i Campus 2007.

Global Work

Globalwork Illustration


Illustration till en artikel om globalt arbete.