Keolis Busslink

Keolis Busslink Brochure


I samband med att Keolis blev 100% ägare av Busslink, ville man informera om samgåendet med en 8 sidig broschyr som skulle inbladas i personaltidningen ”Vi på Busslink”. Jag fick ta fram formen på denna broschyr på uppdrag av Redaktörerna.

Adimex DR

Vadeco Adimex DR


På uppdrag av Vadeco formgav jag ett DR-utskick för deras Adimex sortiment..